Logo2

LESNICKÉ PRÁCE

Těžba dřeva

Kácení stromů a jiných porostů

Rizikové kácení stromů

Služby Treeworkera

Vyvážení dřeva a potěžebních zbytků

Přeprava dřeva

Nákup a prodej dřevní hmoty

Prodej palivového dříví

Stroje na zpracování dřeva

Ruční nářadí pro les a zahradu

BIOMASA

Drcení slámy, sena a trávy miscantus

Drcení dřevěného směsného odpadu

Drcení větví potěžebních zbytků

Drcení kůry

Drcení palet

Drcení popř. štěpkování kulatiny

Drcení kořenů

Drcení odkorů a zbytků z výroby

Patriots Youth Jerseys